Słowo i Życie - numer1/2003

numer 1/2003

N. i B. Hury  

OD REDAKCJI

Pomyślne zakończenie negocjacji o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej było największym politycznym osiągnięciem ubiegłego roku. Oto znaleźliśmy się na progu wspólnego europejskiego domu, w światowej rodzinie wolnych narodów. W euforii podkreślano, że to wspólny sukces wszystkich rządów III Rzeczypospolitej. Rzadko bywamy świadkami takiej jedności, a szkoda. Ten radosny nastrój nie trwał jednak długo. Wkrótce pojawiły się wątpliwości odnośnie do w zasadzie zakończonych uzgodnień. A o jedności, a raczej jej braku, najlepiej świadczy rozpad koalicji rządowej. To w kraju. Na forum międzynarodowym też wzrost napięcia i różnice zdań co do sposobu postępowania wobec Iraku w ramach walki z terroryzmem. Konflikt dyplomatyczny, niestety, osłabił rolę wojsk jako straszaka. Działania militarne rozpoczęły się 20 marca o godz. 3:30. Wybuchła kolejna wojna, a to oznacza przelew krwi i zniszczenia. Rozgrywający się na naszych oczach spektakl zabiegów o światowe przywództwo powinien stać się dla chrześcijan jeszcze jedną ostrzegawczą lekcją. Wielokrotnie bowiem i  w dziejach Kościoła działo się podobnie  - razem można było łatwo odnieść zwycięstwo, ale pojawiała się pycha i brak jedności.

Żyjemy na świecie, gdzie szatan wszelkimi możliwymi sposobami stara się nas zastraszyć i podporządkować sobie. On jest terrorystą od wieków i wie, że czas jego działania jest ograniczony. Jego strategia jest prosta: Zniszczyć Boży porządek i zaprowadzić własny. Ale to Pan Bóg panuje nad historią i dba, aby Jego plany były realizowane dokładnie i o czasie. Pysznych trzyma na stanowiskach do czasu, a modlitwy pokornych wysłuchuje.

W tym numerze „Słowa i Życia” nawiązujemy do naszego wejścia do Unii Europejskiej („Unia Europejska. Za czy przeciw?) i do terroryzmu, który może dotykać nas  bezpośrednio („Terroryzm dotknął mojego Kościoła”). 

Nawiązujemy też do prasy świeckiej.  Artykuł „Kopanie w Biblię” dra Alfreda Palli, wykazujący, że badania archeologiczne potwierdzają relacje biblijne, w dużej mierze został sprowokowany publikacją w „Polityce” w końcu ubiegłego roku. „Gabinet terapeuty zamiast Pana Boga” (przedruk z The Spectator za Tygodnikiem Forum) ” jest ciekawym spojrzeniem na problem grzechu; autor nie jest człowiekiem wierzącym, ale opowiada się „za powrotem do transcendencji”.

W ramach informacji z życia Kościoła zamieszczamy relację z ordynacji pastorskiej Adama Szumorka (i jego świadectwo) oraz  „Prawdziwą historię” – o wystawianym przez Fundację Słowo Życia spektaklu „Nadzieja”.

 To, co dzieje się w świecie, „wieści o wojnach” i jednoczenie się Europy to niewątpliwie wypełnianie się biblijnych zapowiedzi. Każda z nich wypełni się dokładnie, tak jak te, dotyczące szczegółów życia Jezusa – przypomina o tym artykuł „Starożytne proroctwa wypełnione”. Bliskość Świąt Wielkiej Nocy sprawia, że jest on szczególnie aktualny. Do  tych świąt nawiązuje też tekst „W drodze do Emaus” oraz „List do Polaków” – zainspirowana Listem do Hebrajczyków próba analizy polskiej pobożności.

Słowo Boże wiele mówi o czasach trudnych, o potrzebie wzrastania w wierze, powierzaniu swoich problemów Bogu. Chętnie się z tym zgadzamy, dopóki są to rozważania teoretyczne, a co wtedy, gdy stajemy z problemem oko w oko? Zachęcamy do lektury tekstów: „Tylko chwasty rosną bez trudu” oraz „Czy rzeczywiście Bóg powiedział”.

„Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie” (Flp 4,6-7).

Takiego nadzwyczajnego pokoju Bożego w naszych niespokojnych czasach życzymy Wam i sobie.

Nina i Bronisław Hury
Copyright © Słowo i Życie 2003

Słowo i Życie - strona główna