Słowo i Życie - strona główna
numer wiosna 2002

Copyright © Słowo i Życie 2002

Człowiek taki jak my

"Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci..."  (Hbr 2,17)

Czy myślałeś kiedyś, jakby to było być kimś innym? Prawie 40 lat temu John  Howard Griffin zabarwił sobie skórę na ciemno, by spróbować, jak żyje się ciemnoskóremu w społeczeństwie białych. W swej fascynującej powieści "Czarny taki jak ja" Griffin opisuje swe podróże po Stanach Zjednoczonych, opowiadając o smutnych doświadczeniach dyskryminacji i uprzedzeń, z którymi się zetknął.

Syn Boży zmienił o wiele więcej niż tylko swój wygląd. Pozostawił swą chwałę i przyoblekł się w człowieczeństwo. Żył na tej ziemi jako człowiek pogardzany i odrzucony (Iz 53; Flm 2,5-8). Ze swej miłości ku nam zniżył się do naszej biedy i przyszedł, by doświadczyć osobiście tego, co my, ludzie, odczuwamy. Autor Listu do Hebrajczyków mówi, że skoro Jezus żył jako człowiek i umarł za nasze grzechy, jest naszym miłosiernym arcykapłanem (Hbr 2,14-17). Ponieważ stał się jednym z nas i wie, co znaczy być kuszonym, może pomóc nam, gdy jesteśmy kuszeni (Hbr 2,18). Odważnie możemy modlić się w Jego imieniu (Hbr 4,15-16), całkowicie szczerze mówić Mu o naszych zmaganiach, obawach, porażkach, potrzebach, a nawet o naszych wątpliwościach i zwątpieniach. Dlatego też - pamiętając o wszystkim, co On, uwielbiony Boży Syn, przeszedł dla nas - kochajmy Go i chciejmy się Mu podobać.

(YCG)
Przedruk z: Codzienny chleb. Rozważania biblijne na każdy dzień, Stowarzyszenie Chrześcijańskie Impuls Trans World Radio Polska, ul. Kłodnicka 2, 54-217 Wrocław, tel. 0-601 400 892, fax (+71) 351 39 79, e-mail: itwrp@priv1.onet.pl 

Copyright © Słowo i Życie 2002