Słowo i Życie - strona główna
numer zima 2001

Copyright  ©  Słowo i Życie 2001

 Z Twojej łaski
Autor: Bożena Janusik

Z Twojej łaski żyję, Panie - ja, Twoja glina.
Z Twojej łaski zaistniałam, Panie - ja, Twój ognik, co wystrzelił z ogniska.
Z Twojej łaski mam poznanie, Panie - ja, Twe naczynie.
Z Twojej łaski kiedy¶ poznam, Panie, Ciebie - z bliska.

Z Twojej łaski wszystko, czym dzi¶ jestem.
Z Twojej łaski wszystko, czym się kiedy¶ stanę.
Z Twojej łaski to, co dasz mi poznać,
Z Twojej łaski to, co niepoznane...

Z Twojej łaski objawiasz mi Siebie.
Darem łaski Twojej me zbawienie.
Z Twojej łaski i pierwszy mój oddech
I ostatnie me na ziemi tchnienie...

  Copyright  ©  Słowo i Życie 2001
Słowo i Życie nr 4/2001