Wzruszenia i wspomnienia

Wyjątkowość Konferencji Jubileuszowej w Bielsku Podlaskim w moim odczuciu nie tylko wiąże się z okrągłą liczbą 80, ale przede wszystkim z możliwością spotkania się na terenie, gdzie Kościół Chrystusowy w Polsce miał swoje początki.

Jestem Bogu wdzięczny, że w Konferencji mogli brać udział również Bracia i Siostry z nowych Zborów Kościoła Chrystusowego w Okręgu Zachodnim. Nasza eskapada  autokarem, choć niewątpliwie długa i męcząca, pozostawiła dobre wspomnienia. Tym bardziej że przy okazji mieliśmy sposobność jadąc na Konferencję odwiedzić kościelny Ośrodek Młodzieżowy i Dom Spokojnej Starości w Ostródzie, a w drodze powrotnej zbór w Ciechanowie.

Osobiście wiele wzruszeń przeżyłem podczas otwarcia Konferencji w piątkowy wieczór, szczególnie gdy dzięki orkiestrze dętej zabrzmiały melodie starych, dziś rzadko śpiewanych i niemalże zapomnianych pieśni-hymnów, jak "My za wiarę Chrystusową" czy "O, za jedność dzieci Bożych". Wizyta licznych gości z Białorusi (Pińska, Kobrynia, Targoszyc), mówiących i śpiewających po rosyjsku i białorusku, chyba po raz pierwszy uświadomiła mi, że przecież to są "nasze" zbory, zakładane przez naszych ojców wiary: K. Jaroszewicza, J. Sacewicza i innych! To dzięki ich pracy te zbory mogły powstać, przeżyć trudne czasy wojny, następnie przejść proces sowietyzacji, by teraz dynamicznie się rozwijać.

Miłym akcentem Konferencji była również wizyta w Starowsi, kolebce Kościoła Chrystusowego, i możliwość spotkania się z mieszkańcami, z których nieliczni pamiętają jeszcze  tamte dawne czasy. Te stare drewniane chaty jakże żywo przypomniały mi sławetne wędrówki misyjne po tych ziemiach w okresie mojej młodości, tj. w latach siedemdziesiątych.

Zaszczytem dla mnie było prowadzenie niedzielnego, zamykającego Konferencję, nabożeństwa. Już poza jego programem spontanicznie zaśpiewaliśmy pieśń: "My okonczyli sobranje i domoj pojdiom". Zastanawiam się, czy dożyjemy jubileuszu 100-lecia naszego Kościoła, czy też wcześniej "domoj pojdiom" i to już prawdziwego, wiecznego domu?

PIOTR KAREL 
Copyright © Słowo i Życie 2001
Słowo i Życie nr 3/2001