Czasopismo Słowo i Zycie - strona główna

Wakacyjne Kluby Biblijne Misji "Świat Dziecka"

Jak co roku Misja "Świat Dziecka" - agenda katechetyczna KZCh prowadziła letnie ewangelizacje wśród dzieci, znane powszechnie jako wakacyjne kluby biblijne (WKB). Pierwsze tegoroczne WKB odbyło się już w kwietniu w Pińsku na Białorusi. Kolejne miało miejsce w Chrześcijańskiej Społeczności w Warszawie przy ul. Puławskiej 114. W lipcu odbyły się WKB na Białostocczyźnie w miejscowościach: Andryjanki, Czarna Średnia, Rogawka i Klukowo, Sielc. Pod koniec wakacji odbył się WKB w Kaliszu.

Frekwencja wynosiła od kilkudziesięciu do dwustu dzieci. Rekordowo w Pińsku przychodziło codziennie kilkaset dzieci.

Na program składały się: lekcje biblijne, zajęcia sportowe, muzyczne i plastyczne, gry i zabawy na świeżym powietrzu, posiłek i dużo wspólnego śpiewu. Każdy uczestnik otrzymał książkę i broszurkę o tematyce chrześcijańskiej. 

Akcje WKB odbywały się przy współpracy i aktywnym udziale miejscowych zborów. (A.L.)

Copyright © Słowo i Życie 2001
Słowo i Życie nr 3/2001