Czasopismo Słowo i Życie - strona główna
numer jesień 2001

Ordynacja br. Jarosława Ściwiarskiego

18 sierpnia 2001 r. w Bielsku Podlaskim, podczas Konferencji 80-lecia Kościoła Zborów Chrystusowych, odbyła się ordynacja na pastora brata Jarosława Ściwiarskiego, czyli - jak określił to przewodzący uroczystości Naczelny Prezbiter Kościoła W. Andrzej Bajeński - oficjalne rozpoznanie w nim Bożego sługi, modlitwa o błogosławieństwo Boże dla jego służby i potwierdzenie autorytetu pastoralnego urzędu. Aktu ordynacji dokonali pastorzy: Paweł Bajko, Andrzej Bajeński, Kazimierz Barczuk, Władysław Dwulat oraz Krzysztof Zaręba. 

Br. Jarosław Ściwiarski urodził się 25 września 1966 r. w Dąbrowie Górniczej. Z tym miastem jest też związane całe jego życie. Tu spędził dzieciństwo i młodość, tu ukończył Technikum Mechaniczne, przygotowujące kadry dla górnictwa. Wychowany w rodzinie katolickiej z Biblią zetknął się dzięki swojej siostrze, która nawróciła się do Pana i w roku 1982 przyjęła chrzest. W tym samym roku, namówiony przez siostrę i przyjaciół, wyjechał na obóz młodzieżowy, gdzie uwierzył Ewangelii i powierzył swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jako Panu i Zbawicielowi. 31 sierpnia 1982 r. (a więc tego samego roku) przyjął chrzest wiary. Nowe narodzenie sprawiło, że zapragnął służyć Bogu z pełnym oddaniem. Zaczął szukać możliwości pogłębienia znajomości Pisma Świętego i przygotowania się do służby. W roku 1984 wziął udział w obozie dla liderów młodzieżowych w Ostródzie, po którym podjął się prowadzenia spotkań młodzieży w zborze w Dąbrowie Górniczej. Ukończył Korespondencyjne Studia Biblijne ChIB. W roku 1990 ożenił się z Lidią - mają dwie córki: Doris i Oliwię.

Jego służba od początku związana była ze zborem w Dąbrowie Górniczej: w roku 1988 jako duszpasterz młodzieżowy został tam pastorem pomocniczym, w roku 1994 stanął na czele tego zboru jako pastor p.o., a w roku 1999 powierzono mu funkcję pastora zboru. Jednomyślna decyzja zboru pozwoliła mu z ufnością Bogu kierować zborem i wprowadzić społeczność w Dąbrowie Górniczej w XXI wiek. Zbór w Dąbrowie liczy aktualnie 150 członków, zgromadzających się w nowej kaplicy, obliczonej na 300 miejsc. (red.)

Copyright © Słowo i Życie 2001
Słowo i Życie nr 3/2001