Czasopismo Słowo i Życie - strona główna
numer jesień 2001

Trochę historii

W 1921 roku, 80 lat temu, Konstanty Jaroszewicz powrócił do Starej Wsi (dziś Starowsi), swojej rodzinnej wsi na Białostocczyźnie w pobliżu Bielska Podlaskiego, by głosić rodakom Ewangelię. Sam usłyszał ją dziewięć lat wcześniej w Nowym Jorku. Taki był początek naszego Kościoła.

Już w 1923 roku powstał pierwszy zbór, a w roku 1928 było już ich 30. Od 1926 roku wydawane też było czasopismo "Christijanskij Sojuz". Zbory Kościoła Chrystusowego znajdowały się wówczas głównie na Kresach Wschodnich, gdzie używano dwóch języków: polskiego i rosyjskiego. Ma to swoje odzwierciedlenie w tym czasopiśmie. Mam przed sobą rocznik 1934: tytuł po rosyjsku, spis treści po polsku, pierwsze trzy strony z tekstem polskim, pozostałe 20 stron z tekstem rosyjskim.  Prezentujemy poniżej kserokopie trzech stron: okładki i  tekstu autorstwa Konstantego Jaroszewicza "Rozwój Zjednoczenia Kościołów Chrystusowych" (Christianskij Sojusz , rok IX, listopad 1934) oraz zdjęcia z V Zjazdu Zjednoczenia Kościołów Chrystusowych w 1934 r. w Kobryniu (o którym mowa w tekście K. Jaroszewicza). (N.H.)

Copyright © Słowo i Życie 2001
Słowo i Życie nr 3/2001