Słowo i Życie - strona główna
numer lato 2001


ŚWIĘCI W DEPRESJI


Czy chrześcijanie, ludzie napełnieni Duchem Świętym, mogą doświadczać depresji? Tak!

W Biblii czytamy, że Mojżesz, Job, Jeremiasz, Eliasz, Jonasz doświadczali depresji. Job rzekł: "Uprzykrzyło mi się życie, nie chcę żyć dłużej" (Job. 7,16). Eliasz usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci: "Panie, weź moje życie" (I Król. 19,4). Paweł szczerze pisze: "I przybyłem do was w słabości i w lęku, i w wielkiej trwodze" (I Kor. 2,3). Dawid woła: "Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie?" (Ps. 42,6).

Zanim z Bożą pomocą rozprawimy się z naszą depresją, musimy najpierw przyznać się do niej, nazwać ją po imieniu. Zaprzeczając swoim uczuciom, powiększamy tylko problem.

Depresja często wiąże się ze strukturą osobowości, uwarunkowaniami fizycznymi ciała, przemianą chemiczną w organizmie, funkcjonowaniem gruczołów lub wzorcami emocjonalnymi. Biblia wskazuje, że niektóre depresje były rezultatem emocjonalnych zawodów i rozczarowań, które nastąpiły po dużych sukcesach duchowych. Tak było w przypadku Eliasza. Abraham miał podobne doświadczenia (l Mojż. 15,12). Również wielu z nas mogłoby opowiedzieć podob-ne historie, ponieważ depresja jest często natu-ralnym wstrząsem emocjonalnym osobowości ludzkiej.

Grzech może doprowadzić do depresji, ale nie każda depresja ma swoje źródło w grzechu. Czasami bywa tak, że źródłem depresji jest żal, gniew lub odmowa przebaczenia. Innymi przyczynami depresji może być głębokie osobiste przeżycie, związane z utratą kogoś bliskiego, śmierć członka rodziny, rozwód, utrata pracy, zawód miłosny i tym podobne. Szatan wykorzystuje naturalne stany depresji, ukazując je jako duchowe porażki, pełne wątpliwości i przygnębienia.

Jeżeli zauważysz, że zbliża się głęboki i ciągły smutek, to:

  • Unikaj samotności. Zmuś się do przebywania wśród ludzi (to kwestia twego wyboru).
  • Szukaj pomocy u innych. Przyjaciele mogą pomóc ci zobaczyć w innym świetle twój problem.
  • Śpiewaj lub graj. Muzyka Dawida była jedynym lekarstwem na depresyjne nastroje króla Saula.
  • Uwielbiaj Pana i dziękuj Mu. Kiedy nie odczuwasz Bożej obecności, dziękuj Bogu za np. liście na drzewach, śpiew ptaków. Dziękuj za proste codzienne rzeczy.
  • Czytaj głośno Biblię. Spośród 150 Psalmów aż 48 może odpowiadać twojej sytuacji.
  • Zaufaj Bogu. Psalmista pocieszał siebie słowami: "Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę: On jest zbawieniem moim i Bogiem moim". (Ps. 42,6)


NELLI I PIOTR KAREL

"Przez ponad tydzień byłem blisko bram śmierci i piekła. Drżałem w całym swoim ciele. Chrystus zupełnie zniknął sprzed moich oczu". (Marcin Luter)

"Jeśli nigdy nie byliśmy w depresji, to znaczy, że jesteśmy martwi - tylko rzeczy materialne nie doświadczają depresji". (Oswald Chambers)
 

Copyright © Słowo i Życie 2001
Słowo i Życie nr 2/2001