Słowo i Życie - strona główna
numer lato 2001

Od redakcji


Biblia - księga ksiąg, fizycznie - zbiór zapisanych kart, których treść ma przemożny wpływ na życie człowieka..

Biblia - ceniona, darzona szacunkiem i propagowana przez jednych, znienawidzona, zakazywana i niszczona przez innych.

Biblia - Pismo Święte, Słowo Boże, Święta Księga, pisana przez dziesiątki autorów w ciągu setek lat, a mimo to zachowująca zadziwiającą spójność i jedność.

Biblia - wskazująca człowiekowi źródło pokoju i radości, przekazująca najwspanialsze poselstwo o miłości Boga do człowieka, w średniowieczu była przywoływana jako usprawiedliwienie dla czynów niesprawiedliwych i okrutnych, włącznie z zabijaniem tych, którzy byli wierni Bogu i Jego Słowu.

Biblia - zrozumiała dla ludzi prostych i niewykształconych, a zawierająca nieprzebrane pokłady wiedzy i inspiracji dla mędrców i uczonych.

Biblia - uważana przez niektórych za książkę starą, nienowoczesną, czasem wstydliwie przechowywaną gdzieś na półce, jest zarazem najczęściej czytana, wydawana w największych, wielokrotnych nakładach, tłumaczona na największą liczbę języków, nawet niewielkich narodów i plemion.

Biblia - po prostu Słowo Stwórcy skierowane do człowieka.

Od kilku lat w naszym kraju w maju, z inicjatywy Towarzystwa Biblijnego odbywają się Dni Biblii. Przy tej okazji w szczególny sposób akcentuje się rolę Biblii jako jedynego źródła naszej wiedzy o Bogu i o nas samych, przypomina się również historię jej powstania, jej tłumaczeń na rozliczne języki oraz błogosławieństwo, jakie spłynęło poprzez tę Księgę na jednostki i narody. Dołączamy się do tego w tym numerze "Słowa i Życia", zamieszczając "Słowo na Ekumeniczne Dni Biblijne 2001", przygotowane na tę okoliczność przez Towarzystwo Biblijne w Polsce. Sporo informacji o tym, jak powstawał kanon Starego i Nowego Testamentu oraz o tłumaczeniach Biblii, a też o zakazach czytania Słowa Bożego znajdziemy w artykule Alfreda Palli "Która Biblia jest prawdziwa". Rzadko pamiętamy, że byli przed nami tacy Boży ludzie, jak na przykład William Tyndale, którzy płacili cenę życia, by Słowo Boże mogło być dostępne. Trudno nam dziś uwierzyć, że jakikolwiek Kościół chrześcijański mógł zakazywać czytania Biblii - ale fakty historyczne są niezmienne i świadczą o tym, jak bardzo człowiek, nawet pobożny i działający pozornie w imieniu Boga, może rozmijać się z Bożą wolą.

Ludzie zawsze mieli i mają skłonność do wypaczania Bożych dróg, do omijania Jego pouczeń. Polecamy "Sporne teksty maryjne" oraz "Dwa rodzaje prawdy".

Tytuł naszego czasopisma także ma związek z Biblią, bowiem tytułowe "Słowo" to w zamyśle wydawcy - Słowo Boże. Nasze zaś życie powinno być podporządkowane temu  Słowu - mamy nadzieję, że to czasopismo jest w jakimś stopniu w tym pomocne. Poznanie Boga zmienia życie człowieka i nadaje mu sens. Przykładem tego jest świadectwo Barbary Gibson "Moje odczucia o życiu".
 Czerwiec jest w sposób szczególny związany z naszymi dziećmi i to nie tylko ze względu na Dzień Dziecka. Nie bez znaczenia jest, co oglądają nasze dzieci, czym się bawią. "Pułapka Pokemona" w opracowaniu Wojciecha Borysa to ostrzeżenie dla rodziców.

"Patrzmy na Jezusa" to materiał nadesłany ze zboru w Gdyni Orłowa, a "Czas rozłąki" i "Święci w depresji" to teksty zaczerpnięte z czerwcowego numeru biuletynu zboru w Kołobrzegu. Polecamy je szczególnie. Chcielibyśmy zamieszczać więcej materiałów, nadsyłanych przez nasze zbory i jego członków. Zapraszamy do współpracy.

Z wydarzeń kościelnych w drugim kwartale 2001 roku odnotowujemy przyjęcie Aliansu Ewangelicznego w RP do Światowego Aliansu Ewangelicznego. To ważne wydarzenie dla Kościołów ewangelicznych w Polsce, których codzienna działalność koncentruje się w zborach, czyli lokalnych Kościołach. Ale epoka globalizacji, niezależnie od tego, czy ją popieramy, czy się sprzeciwiamy, stwarza - wręcz wymusza - sytuacje, w których jako środowisko ewangelikalne powinniśmy mówić jednym głosem -  jeśli ten głos ma być dostrzegany, a taką platformę stwarza niewątpliwie Alians Ewangeliczny.

Przed nami wakacje. Niech będzie to pożyteczny dla nas czas. Zregenerujmy swoje siły: duchowe i fizyczne.

NINA I BRONISŁAW HURY

Copyright © Słowo i Życie 2001
Słowo i Życie - nr 2/2001