Słowo i Życie - strona główna
numer lato 2001

POLSKI ALIANS EWANGELICZNY PRZYJĘTY DO WEF

W dniach 4-10 maja 2001 r. w Kuala Lumpur, stolicy Malezji, odbyło się 11. Zgromadzenie Ogólne World Evangelical Fellowship (WEF), czyli Światowego Aliansu Ewangelicznego, zrzeszającego alianse ewangeliczne poszczególnych krajów. Rok 2001 jest dla  WEF rokiem jubileuszowym - 50 lat temu, w sierpniu1951roku, 51 delegatów, gości i obserwatorów z 21 krajów spotkało się w Woudschoten w Holandii, by formalnie powołać WEF. Od roku 1997 liczba członków WEF wzrosła z 69 do 114. W tej liczbie jest również Alians Ewangeliczny w RP.

Otwierając zgromadzenie w Kuala Lumpur dr Augustin B. "Jun" Vencer, dotychczasowy dyrektor międzynarodowy WEF, powiedział: "jesteśmy tu, by wyrazić naszą solidarność z każdym, niezależnie od jego narodowościowej, etnicznej czy językowej specyfiki, kto stanowi jedno w Chrystusie, jako członek Ciała Jezusa Chrystusa. Nie jesteśmy w stanie stworzyć naszej jedności. Jesteśmy powołani, by tę jedność manifestować... Jedność nie jest celem samym w sobie, ale po to, by świat mógł uwierzyć... Jesteśmy tu, ponieważ mamy wizję, by razem zdobywać świat dla Jezusa Chrystusa, co ma odbicie w najważniejszych aspektach naszej służby dla Jezusa Chrystusa". WEF bardzo akcentuje lokalny Kościół, jako centralny punkt odniesienia w swej działalności, czego odzwierciedleniem było też hasło tego Zgromadzenia: "Serving Churches Worldwide", czyli "Służąc Kościołom na całym świecie".

Strategiczne przygotowanie ewangelicznego chrześcijaństwa do sprostania wymogom wyzwań trzeciego millennium - tak ogólnie można określić tematykę tego Zgromadzenia. Omawiano kwestie miejsca i roli Kościoła w obecnej dobie oraz przywództwa w Kościele. Zastanawiano się, jak przyśpieszenie tempa życia i związanych z tym zmian będzie wpływać na metody działania i sposób myślenia chrześcijan, jaka ma być formuła współczesnego Kościoła. Ustawicznie zmieniająca się rzeczywistość nie zmienia głównego celu: czynienia ludzi uczniami Jezusa, ale ma wpływ na filozofię i metodologię służby. Poruszano też problem globalizacji i transformacji społecznych, czy jesteśmy w stanie - zachowując biblijne ramy i normy - wykorzystać wynikające z tych procesów korzyści, na ile Kościół może mieć wpływ na to, by procesy te redukowały ubóstwo i chroniły najuboższych.

W ciągu ostatnich 10 lat powstało 750 tys. nowych zborów. Przewidywane jest powstanie kolejnych 3 mln. zborów w najbliższej dekadzie. Wymaga to odpowiedzi na pytanie, jaki jest biblijny modelu przywództwa dla XXI wieku, zwłaszcza w środowiskach multikulturowych i wielojęzycznych. Wśród mówców byli m.in.: Stuart McAllister - twórca "Love Europe" i "Hope for Europe", George Verwer - założyciel "Operation Mobilisation", John Edmund Haggai - założyciel "Haggai Institute".

W spotkaniu tym wzięło udział około 600 przywódców ewangelicznych z ponad 80 krajów. Polskę reprezentowali: Henryk Rother-Sacewicz - Przewodniczący AE w RP i Paweł Jarosz - Członek Rady AE w RP. 

Zgodnie z wymogami formalnymi Zgromadzenie Ogólne WEF odbywa się co 4 lata. Do jego zadań należą również sprawy formalno-administracyjne. Dla nas najważniejszym spośród nich było oficjalne oznajmienie o przyjęciu Aliansu Ewangelicznego w RP do WEF, co zostało potwierdzone okolicznościowym certyfikatem. Modlitwa i błogosławieństwo w języku polskim, zaniesione przez Przewodniczącego Rady Krajowej Aliansu Ewangelicznego w RP, prezb. Henryka Rother-Sacewicza, kończyły jeden z dni tego spotkania. Oficjalna data naszego przystąpienia do WEF to 24.04.2001 (data posiedzenia Rady WEF, podczas którego podjęto stosowną decyzję). 

XI Zgromadzenie Ogólne podjęło decyzję o zmianie dotychczasowej nazwy z World Evangelical Fellowship (Światowa Społeczność Ewangeliczna) na World Evangelical Alliance (Światowy Alians Ewangeliczny). (red.)

 

Copyright © Słowo i Życie 2001
Słowo i Życie nr 2/2001