Słowo i Życie - strona główna
numer wiosna 2001

INFORMACJE i WYDARZENIA

Jubileusz 80-lecia Kościoła Chrystusowego w Polsce

W roku 2001 mija 80 lat działalności naszego Kościoła na ziemiach polskich. Gospodarzem uroczystości jubileuszowych będzie zbór w Bielsku Podlaskim. To właśnie na Białostocczyźnie, w pobliżu Bielska Podlaskiego, rozpoczął swą działalność Konstanty Jaroszewicz, gdy w roku 1921 powrócił z Ameryki do rodzinnej wsi, by głosić rodakom Ewangelię. W Starej Wsi (obecnie: Starowsi), wciąż stoi dom, w którym zamieszkał i założył pierwszy zbór. Potem K. Jaroszewicz osiedlił się w Kobryniu, gdzie powstało Zjednoczenie Kościołów Chrystusowych Wyznania Ewangelicznego w Polsce. W programie: wykłady, modlitwa, nabożeństwa, chór i orkiestra z Kobrynia, plany na przyszłość i wspomnienia. Serdeczna rodzinna atmosfera. Zapraszamy.
Szczegółowe informacje w następnym numerze lub telefonicznie: (0-22) 646 72 65 lub 844 40 16.

Zbór KZCh w Koszalinie

W styczniu 1998 roku oficjalnie powołano w Koszalinie stację misyjną Kościoła Zborów Chrystusowych, podległą zborowi w Kołobrzegu. Regularne spotkania w piątki i niedziele odbywały się początkowo w domach prywatnych, a potem w wydzierżawionym obiekcie przy ul. Morskiej 13, zaadoptowanym na kaplicę i pomieszczenia pomocnicze. Dnia 15 października 2000 r. na zebraniu członkowskim podjęto decyzję o usamodzielnieniu się stacji misyjnej, czyli jej przekształceniu w zbór, oraz powołano p.o. pastora w osobie br. Piotra Kicińskiego oraz Radę Starszych w składzie: Józef Szauliński, Marek Gigoń i Gabriel Harasym. Tydzień później, podczas Święta Dziękczynienia w Kołobrzegu, macierzysty zbór modlił się o Boże błogosławieństwo dla służby br. Kicińskiego i zboru w Koszalinie.
Uroczystość inauguracji pracy zboru w Koszalinie miała miejsce w dniu 10 grudnia 2000 r., w której - poza miejscowymi siostrami i braćmi - uczestniczył pastor Piotr Karel z Kołobrzegu oraz pastor Henryk Rother-Sacewicz - Naczelny Prezbiter Kościoła. Podczas usługi Słowem Bożym podkreślano odpowiedzialność ludzi zbawionych za tych, którzy tej łaski jeszcze nie dostąpili. W trakcie uroczystości programem muzycznym usłużyły dzieci.
Nowo powstały zbór w Koszalinie przygotowuje się do pierwszego w swojej historii chrztu czterech osób, zaplanowanego na 8 kwietnia. Kaplica w Koszalinie nie jest wyposażona w baptysterium, toteż ta uroczystość odbędzie się w Kołobrzegu. Zbór w Koszalinie zabiega u władz miasta o lokal na większą siedzibę. Zbór aktualnie liczy 19 członków ochrzczonych oraz 4 osoby przygotowujące się do chrztu, 8 dzieci, 3 młodzieży.
"Wierzymy gorąco i mamy takie pragnienie, by Pan Bóg używał nas w tym 120-tysięcznym mieście, podobnie jak Jonasza w Niniwie, która była tej samej wielkości. Pragnienie to chcemy realizować poprzez zachowanie wierności w wierze w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że On poprzez nas będzie zdobywał nasze domy, rodziny, znajomych bliskich i dalekich" - pisze br. P. Kiciński. (red.)


Ordynacja br. Zbigniewa Tarkowskiego

24 września 2000 r. na dorocznym Święcie Dziękczynienia warszawskiego zboru "Chrześcijańska Społeczność" odbyła się ordynacja na pastora br. Zbigniewa Tarkowskiego. Aktu ordynacji dokonał pastor Władysław Dwulat przy współudziale pastora zboru Andrzeja  Bajeńskiego, starszych miejscowego zboru oraz pastorów: Tytusa Pikalskiego z Płocka i Grzegorza Baczewskiego z Ciechanowa.
Br. Zbigniew Tarkowski urodził się w 1969 r. w Toruniu. Pierwszych 20 lat życia spędził w Chełmży, niewielkim mieście 20 km od Torunia. Jego zainteresowanie sprawami duchowymi zostało rozbudzone, gdy uczestniczył w grupie oazowej, tam też zetknął się z Biblią. Osobistą decyzję przyjęcia Bożego daru zbawienia i podporządkowania swojego życia Jezusowi Chrystusowi podjął w końcu 1987 r. Od 1993 roku pełni służbę w warszawskim zborze jako asystent pastora Andrzeja Bajeńskiego. Był redaktorem zborowej "Gazety Chrześciajńskiej", "głównym komputerowcem", jednym z liderów młodzieżowych, obecnie pełni funkcję koordynatora do spraw członkostwa. Jest absolwentem Korespondencyjnego Seminarium Biblijnego. Ukończył także roczne studia teologiczne w Springdale College w Anglii. Aktualnie jest studentem Warszawskiego Seminarium Teologicznego oraz Dyplomowych Studiów Biblijnych w ramach Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego. (red.)

Ogólnopolskie spotkanie modlitewne na zakończenie 40-dniowego postu o duchową i moralną odnowę narodu polskiego

Z inicjatywy Ruchu Wstawienników za Polskę, w nocy z 9 na 10 lutego w hali sportowej Mera w Warszawie,  odbyło się ogólnopolskie spotkanie modlitewne na zakończenie 40-dniowego postu o duchową i moralną odnowę naszego narodu. Przybyło około 1800 osób z 45 miejscowości, reprezentujących około 100 zborów i wspólnot z różnych Kościołów. Wśród gości byli przedstawiciele władz państwowych: wojewoda łódzki Michał Kasiński z żoną Barbarą oraz posłanka na Sejm RP - przewodnicząca Podkomisji ds. Młodzieży Joanna Fabisiak. 
Ważnym elementem spotkania było przyjęcie wspólnej deklaracji, zawierającej m.in. zobowiązanie się do współdziałania, przy jednoczesnym wyrzeczeniu się konkurencji i krytykanctwa, oraz wyznanie grzechu braku jedności. (red.)

Ordynacja biskupa Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

W niedzielę 11 marca 2001 r. w zborze stołecznym Kościoła Zielonoświątkowego odbyła się uroczystość ordynacji zwierzchnika Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce ks. Mieczysława Czajko na biskupa - zgodnie z uchwałą Synodu Kościoła z października 2000 r.
Konsekracji dokonał ks. Sergiusz Chomicz, biskup naczelny bratniego Kościoła w Republice Białoruś, pełniący aktualnie również funkcję przewodniczącego Rady Kościołów Zielonoświątkowych na terenie całej Wspólnoty Niepodległych Państw, w asyście prezbiterów-seniorów: ks. Mieczysława Suskiego - chrzciciela biskupa nominata oraz ks. Tadeusza Gawła - jego pierwszego duszpasterza, u którego nominat terminował przed laty posługę kaznodziejską i duszpasterską. 
Wieczerzę Pańską w ramach nabożeństwa ordynacyjnego prowadził nowo wyświęcony biskup. (źródło: komunikat prasowy Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego)

Bush rozpoczął ewangelizacją

W pierwszym dniu kadencji prezydenta USA 3000 osób wzięło udział w spotkaniu modlitewnym w Katedrze Narodowej w Waszyngtonie. Franklin Graham, syn Billy Grahama, zwrócił się do politycznej elity: "Tylko osobista relacja z żywym Bogiem może zapełnić pustkę moralną świata. Tylko Bóg i tylko On może wyprowadzić nas z kryzysu, w którym się znajdujemy".
Uroczystość inauguracyjna Busha rozpoczęła się publiczną modlitwą w imię Jezusa. Duchowny Kirbyjohn Caldwell prosił Boga o wybaczenie grzechu materializmu. W swoim przemówieniu Bush wezwał naród, aby zaufanie przedkładał nad cynizm, a wartości społeczne ponad chaos. Odniósł się także do przypowieści o dobrym Samarytaninie z Nowego Testamentu: "Wskazuję cel dla naszego narodu: abyśmy, zobaczywszy tego zranionego podróżnika na drodze do Jerycha, nie przeszli na drugą stronę".
Richard Land, przemawiając do Południowych Baptystów, nazwał wystąpienie Busha najbardziej religijną mową inauguracyjną, jaką pamięta historia. (źródło:  Wiatr za Associated Press)

Armia Zbawienia zakazana w Moskwie 

Armia Zbawienia ma nadzieję na wznowienie swej działalności w Moskwie, zakazanej pod koniec 2000 roku. Rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości uznało rosyjski oddział ruchu za "scentralizowaną" grupę wyznaniową działającą w skali kraju, co według informacji dziennika The Moscow Times, uprawnia przywództwo krajowe do zakładania grup lokalnych bez obowiązku rejestracji u władz lokalnych - ten ostatni wymóg byłby spełniony pod warunkiem udowodnienia, iż dana grupa działa od co najmniej 15 lat. Odpowiedni wniosek o rejestrację z ub. roku odrzucono uzasadniając, że chodzi o organizację "zmilitaryzowaną", stanowiącą zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Daty nowego posiedzenia sądu w sprawie rejestracji nie ustalono. 

Afganistan - kara śmierci za prowadzenie pracy misyjnej

Afganistan wprowadził możliwość wymierzania kary głównej ze skutkiem natychmiastowym każdemu, kto porzuca islam na rzecz innej religii. Taką samą karę otrzymać może niemuzułmanin, głoszący Ewangelię bądź prowadzący pracę misyjną. Jednocześnie wprowadzono szereg innych sankcji, np. karę pozbawienia wolności do 5 lat dla właścicieli księgarń, rozprowadzających książki lub inne materiały propagujące "fałszywe poglądy". Decyzje te ogłosił mułła Mohammad Omar, przywódca ruchu talibów, który w ciągu ostatnich czterech lat wprowadził szariję, czyli prawo islamskie regulujące zasady życia społecznego, praktycznie na całym terytorium kraju. Afgańskie kobiety np. mogą pokazywać się tylko w okryciu od stóp do głów, nie wolno im też wykonywać pracy zarobkowej. Zakazana jest większość rozrywek, z wyjątkiem nadawania programów pieśni muzułmańskich. Wprowadzenie drakońskich przepisów przywódca talibów uzasadnił potrzebą obrony kraju przed planami "wrogów" islamu w kraju i za granicą, usiłujących �korumpować muzułmanów nęcącymi korzyściami materialnymi�. Próby przedstawiania islamu w jego postaci afgańskiej w fałszywym świetle podejmowane są, zdaniem Mohammada Omara, zwłaszcza przez chrześcijan i Żydów, a ostatecznym celem tych "wrogów jest wyeliminowanie na świecie religii muzułmańskiej w jej czystej postaci". Mułła oświadczył również, iż innowiercom praktykowanie ich religii nie będzie wzbronione. Niedawno opublikowana przez agencję Fides lista krajów prześladujących chrześcijan wymienia Afganistan jako jedyny kraj azjatycki, w którym nie stwierdza się najmniejszych nawet śladów obecności Kościoła katolickiego. (źródło: Charisma News Service, Zenit News Agency)

Turkmenistan nie zezwala na powstanie Towarzystwa Biblijnego

Rząd Turkmenistanu (Środkowa Azja) nie zgodził się na zarejestrowanie Towarzystwa Biblijnego, mimo że lokalne Kościoły przedstawiły petycję, podpisaną przez 800 osób (wymóg prawny  wynosi 500).Turkmenistan jest jedyną byłą republiką radziecką, która nie posiada legalnego Towarzystwa Biblijnego ani nawet księgarni z literaturą biblijną. Działająca zwykle bardzo powoli biurokracja odrzuciła wniosek już w dwa tygodnie po jego złożeniu, powołując się na nowe prawo, zabraniające "wierzącym obywatelom" przynależenie do więcej niż jednej organizacji, wobec czego 800 sygnatariuszy, członków swoich Kościołów, nie mogłoby jednocześnie należeć do Towarzystwa Biblijnego. (źródło: Herald of His Coming) 

Prześladowania chrześcijan w Korei Płn. 

Od 1953 roku w Korei Płn. znikło około 2300 społeczności chrześcijańskich, gromadzących około 300 000 członków. Pastor koreański powiedział, że ktokolwiek został złapany z Biblią w ręku, był zastrzelony na miejscu. W 1999 roku zabito w ten sposób 4 000 chrześcijan. Dla chrześcijan spotykanie się w grupach cztero- lub pięcioosobowych jest bardzo ryzykowne. Przypuszcza się, że wśród milionów więźniów sumienia, cierpiących w strasznych warunkach w 200 obozach pracy rozsianych po całym kraju, jest około 100 000 chrześcijan. W obozach tych tortury, głód i śmierć są na porządku dziennym. Według innego źródła około 10 000 ludzi z Płn. Korei ukrywa się za granicą chińską, gdzie szukają ucieczki od przeraźliwego głodu w ich kraju. Jeśli uchodźcy zostaliby znalezieni, niemal na pewno odesłano by ich z powrotem, chyba że znajdą ich chrześcijanie i zaoferują pomoc. Niektórzy wolą popełnić samobójstwo, niż skazywać się na niepewny los, jaki czeka ich po powrocie. 
Jest jednak i dobra wiadomość: rozgłośni Far East Broadcasting Company udało się przesunąć swój zasięg do Płn. Korei, dzięki czemu Ewangelia może być tam słyszana. (źródło: Herald of His Coming)

Copyright © Słowo i Życie 2001

Wielka promocja! Taniej niż w roku ubiegłym!

WCZASY W KOŁOBRZEGU

w budynku zborowym przy ul. Jedności Narodowej 62
  • dwa apartamenty (własne węzły sanitarne) oraz pokoje: 2, 3 i 4-osobowe 
  • wyżywienie przygotowywane samodzielnie lub w okolicznych tanich stołówkach 
  • plaża w pobliżu (5-7 minut piechotą)
  • ceny: w sezonie (20 czerwca - 15 sierpnia): dorośli - 20 zł od łóżka za dobę, dzieci do 10 lat - 15 zł
  • poza sezonem: dorośli - 15 zł, dzieci - 13 zł
Informacje i rezerwacja: Genowefa Gutkowska, tel. (0-94) 352 24 68
Słowo i Życie nr 1/2001