Czasopismo Słowo i Życie - strona główna
numer zima 2000

Polecamy

Książka "Naturalny rozwój Kościoła. Osiem niezbędnych cech zdrowego Kościoła", autorstwa Christiana A. Schwarza, powstała jako rezultat socjologicznego programu badawczego. Badaniami objęto 1000 zborów z 32 krajów na wszystkich kontynentach, przeanalizowano łącznie 4,2 mln odpowiedzi z ankiet wypełnianych w 18 językach. Celem  tych badań było określenie, które ze współcześnie uznawanych "zasad sukcesu" dotyczących rozwoju Kościoła są uniwersalne, a które są jedynie mitami. 
Książka przeznaczona jest dla przywódców w Kościele, głównie pastorów i starszych zboru. Jest godna polecenia wszystkim, którzy chcą rozumieć procesy, jakie zachodzą we wspólnotach kościelnych, i pragną przyczyniać się do ich wzrostu. 

Polecając tę książkę nie sugeruję, że wzrost Kościoła zależy wyłącznie od ludzi. Autor także wspomina, że źródłem wzrostu Kościoła jest sam Bóg. Są jednak takie czynniki i relacje między nami, ludźmi, które wzrost Kościoła wzmacniają, albo ograniczają. Dzieje się tak z woli Pana Kościoła - Jezusa Chrystusa. On siebie ograniczył nie tylko wtedy, gdy przyszedł na świat w ciele, ale wciąż ogranicza swoje działanie poprzez  poleganie na służbie każdego z nas. Właśnie tych, zależnych od człowieka, czynników wzrostu Kościoła dotyczy ta praca. Podejście Autora do tej problematyki ilustruje poniższy cytat (s.16):
Przegląd literatury na temat wzrostu Kościoła może być dezorientujący. Cały szereg programów głosi: "Rób to, co my, a osiągniesz te same rezultaty". Niestety, wiele tych koncepcji jest ze sobą sprzecznych. Jedni promują "megakościoły" jako najskuteczniejszy sposób dotarcia do ludzi z Ewangelią, podczas gdy inni sugerują, że optymalny Kościół to mała grupa, wręcz grupa domowa. Niektórzy twierdzą, że kluczem do sukcesu jest nabożeństwo adresowane do niewierzących, podczas gdy inni podkreślają, że celem nabożeństwa jest oddawanie chwały Bogu i budowanie świętych. Jedni są przekonani, że w planowaniu rozwoju Kościoła należy korzystać ze strategii marketingowych, podczas gdy inni osiągnęli znaczący wzrost nie mając pojęcia o takich metodach.
Wydaje mi się, że nie dokonaliśmy wystarczającego rozróżnienia pomiędzy "modelami" (= koncepcje, które sprawdziły się w konkretnym Kościele) i "zasadami" (= to, co stosuje się do każdego Kościoła), w związku z czym niektóre modele uważane są za uniwersalne zasady. Jednocześnie sprawdzone zasady o uniwersalnym zastosowaniu są czasami błędnie uznawane za "jeszcze jeden z wielu modeli". 

W tej książce brakuje mi wyakcentowania takich czynników, jak świętość osobistego życia przywódców i wiernych Kościoła, a przede wszystkim widocznego w historii suwerennego działania Boga. Bo przecież istota rozwoju Kościoła nie tkwi ani w "modelach", ani w "zasadach". Wzrost Kościoła jest dziełem Ducha Świętego. Przyjaciel, którego poprosiłem o przeczytanie tej książki i wyrażenie opinii, tak m.in. napisał: "Podstawowym błędem tej książki jest to, że szczegółowy opis i instruktaż zaczyna się od końca. Jaka szkoda, że autor nie doprowadził swych badań do najważniejszego - do początku, a początkiem jest Bóg - właściwe relacje duchowe między Bogiem a pastorem, Bogiem a zborem".
Chrześcijański Instytut Biblijny zapowiada kolejne publikacje z tej dziedziny. (B.H.)

Christian A. Schwarz, Naturalny rozwój Kościoła, Chrześcijański Instytut Biblijny, Warszawa 2000, opr. twarda, s. 128

Chrześcijański Instytut Biblijny
ul. Puławska 114/8, 02-620 Warszawa
tel. (0-22) 646 82 28, fax (0-22) 646 82 27
e-mail: chib@webmedia.pl; http://www.webmedia.pl/chib
 

SŁowo i Życie nr 4/2000