Czasopismo Słowo i Życie - strona główna

 10-lecie Fundacji Słowo Życia

Word of Life (Słowo Życia) to międzynarodowa organizacja misyjna, propagująca naukę Pisma Świętego i etykę chrześcijańską wśród młodzieży. Powstała w 1940 roku w Stanach Zjednoczonych. Jej założycielem był Jack Wyrtzen. Obecnie działa w 52 krajach na wszystkich kontynentach. Główną siedzibą Word of Life jest Schroon Lake - pięknie położone miasteczko w Górach Adirondack w stanie Nowy York. Znajduje się tam kształcący 700 studentów rocznie Instytut Biblijny, Centrum Konferencyjne, rancho i Camp Grand, czyli miejsce obozów dla dzieci oraz słynna wyspa - miejsce letnich obozów dla młodzieży. Podobne instytuty biblijne istnieją w Argentynie, Brazylii, na Węgrzech oraz w Chile. Korzystają z nich również i Polacy: szesnaście osób jest już absolwentami Instytutu Biblijnego w USA, czworo studentów aktualnie uczy się tam, kolejnych dwoje podejmie naukę we wrześniu; dwie osoby ukończyły Instytut Biblijny na Węgrzech.

Polski oddział Word of Life powstał w roku 1990 jako Fundacja Słowo Życia, powołana przez polskie Kościoły ewangeliczne, a mianowicie: Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Zborów Chrystusowych, zbór "Chrześcijańska Społeczność" w Warszawie oraz Word of Life International. Od początku kieruje nim pastor Władysław Dwulat. Kadra pracowników Fundacji Słowo Życia to aktualnie 18 osób, w tym trzy rodziny misjonarzy ze Stanów Zjednoczonych. Działalność Fundacji w dużej mierze opiera się na wolontariuszach. Młodzi ludzie z różnych Kościołów w Polsce wspomagają Fundację w jej przedsięwzięciach: są wychowawcami na obozach, pomagają w pracach biurowych, w organizacji turniejów koszykarskich, w misyjnych wyjazdach, angażują się w działalność klubów młodzieżowych, współtworzą czasopismo.

Formy działalności

Najpierw były pojedyncze letnie chrześcijańskie obozy młodzieżowe. Z roku na rok działalność Fundacji wzbogacała się o nowe formy, rozwijając się do rozmiarów wielu całorocznych działań, adresowanych do młodzieży i dzieci z całego kraju. Do najważniejszych należą: obozy letnie i zimowe, szkolenia, obozy i turnieje koszykarskie, wyjazdy misyjne, kluby biblijne, korespondencyjne kursy biblijne, konferencje, chrześcijańskie kluby młodzieżowe, kwartalnik P&P ("Przeczytaj i Pomyśl"), produkcja mulitimedialna, spotkania poobozowe, konferencje międzynarodowe EuroYouth oraz - skierowana nie tylko do młodzieży - służba pomocy medycznej lekarzy chiropraktyków. 

Zimą i latem

Od 1991 roku, oprócz obozów letnich, Fundacja organizuje również zimowiska, podczas których, poza odpoczynkiem i dobrą zabawą, młodzież uczestniczy w szkoleniach na liderów, wychowawców i opiekunów. Każdego roku w takich szkoleniach bierze udział około 50 osób, by potem pracować na obozach.

Typowy sezon wakacyjny to dwutygodniowy obóz dla 250 dzieci. Potem dwa tygodnie obozu dla mniej więcej takiej samej liczby młodzieży, trzy turnusy obozu koszykarskiego (na każdym 150 uczestników z Polski i z Ukrainy, Rumunii, Białorusi i USA). I jeszcze obozy ewangelizacyjne, organizowane przy współpracy zborów w różnych miastach Polski

Co dwa lata organizowane są w Europie międzynarodowe konferencje dla młodzieży - EuroYouth. W Polsce taka konferencja odbyła się w 1996 roku. W roku ubiegłym gospodarzem EuroYouth były Węgry. 

W organizowanych przez Fundację Słowo Życia obozach wzięło udział ponad 10 tysięcy dzieci i młodzieży, a ponad 1000 wzięło udział konferencjach EuroYouth. Wśród nich była rokrocznie spora grupa dzieci z rodzin wielodzietnych, w trudnej sytuacji finansowej, ze środowisk zaniedbanych, które uczestniczyły w obozach dzięki ofiarności wierzących z kraju i zagranicy, pomocy sponsorów. I sprawa najważniejsza: ponad 2,5 tysiąca spośród nich powierzyło swoje życie Jezusowi, z czego setki trafiło do Kościołów, grup młodzieżowych, wielu jest aktywnie zaangażowanych w działania ewangelizacyjne, podjęło studia biblijne.

Wyjazdy misyjne, spotkania poobozowe i KKB

Utrzymywaniu kontaktów z uczestnikami obozów służą wyjazdy misyjne i spotkania poobozowe. Głównym ich celem jest zachęta i pomoc w duchowym wzroście. Służy temu również Korespondencyjny Kurs Biblijny, prowadzony dla młodzieży i dzieci, umożliwiający systematyczne poznawanie Pisma Świętego przez okres 10 miesięcy. Dotychczas skorzystało z niego 500 osób. 

Sport

Obozy koszykarskie, maratony, turnieje sportowe są nie tylko świetną formą spędzania wolnego czasu, ale też doskonałą okazją do rozmów z fanami koszykówki. I to nie tylko o zasadach gry. To również doskonała okazja do prezentacji Ewangelii, promowania biblijnych wartości i chrześcijańskich zachowań, jako uniwersalnych i stosowanych w codziennym życiu. Tradycyjnie już od czterech lat Fundacja organizuje w Warszawie Wielkanocne Turnieje Koszykarskie. Dla uczczenia śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa odbywają się one w przeddzień Świąt Wielkanocnych. Miłośnicy koszykówki, zawodnicy amatorskich, szkolnych, podwórkowych i kościelnych drużyn koszykarskich mogą w nich uczestniczyć, grając, kibicując, walcząc o puchar, a w przerwach między meczami usłyszeć Ewangelię: poznać patrona turnieju - Zbawiciela i w modlitwie oddać Mu życie. W pierwszym Wielkanocnym Turnieju Koszykarskim brało udział 9 amatorskich drużyn, a w roku 1999 było ich 26. 

Kluby młodzieżowe i biblijne

Od pięciu lat na warszawskim Mokotowie i od pół roku w centrum Poznania działa Chrześcijański Klub Młodzieżowy Słowo Życia. Młodzież spędza tam wolny czas, gra w bilard, odpoczywa, odrabia lekcje, spotyka się z przyjaciółmi, uczy się angielskiego. Po prostu bawi się, miło, bez papierosów, bez alkoholu, przy dobrej muzyce i w miłej atmosferze. Klub jest czynny codziennie w godzinach popołudniowych, dostępny dla wszystkich, zarówno dla chrześcijan, jak i dla ich niewierzących rówieśników. 

Fundacja współpracuje z wieloma Kościołami, oferując ciekawy program pracy z młodzieżą, tzw. kluby biblijne. Takie kluby funkcjonują już w kilku zborach w Polsce. 

Multimedia i P&P

Fundacja prowadzi tzw. działalność medialną. W studiu mutimedialnym Fundacji powstają nowoczesne wideoklipy, propagujące działalność nie tylko Fundacji, ale także innych organizacji chrześcijańskich, Kościołów, chrześcijańską muzykę i filmy. Funkcjonuje wypożyczalnia wartościowych filmów dla dzieci i młodzieży.

Fundacja wydaje również od 5 lat młodzieżowy magazyn P&P ("Przeczytaj i Pomyśl") w nakładzie 1000 egzemplarzy, promując w ten sposób biblijny styl życia wśród młodzieży. 

 Copyright © Słowo i Życie 2000

Słowo i Życie - nr 2/2000